Bittinge portalen
 
   Portalen   Välkommen till Bittinge portalen


   
   Nyheter  


Vid extra årsstämma i veckan beslutades att åtgärda hela vägen från Täby till Katrinelund. Arbetena startar redan kommande vecka (38) med djupfräsning av långa sträckor. Efter en paus på 1-2 veckor räknar firman med att återkomma för att lägga ytbeläggning.

Detta arbete kommer naturligtvis att försvåra transporterna längs vägen en period, men vi kan se fram mot en riktigt fin väg därefter!

Info kommer även att publiceras på hemsidan www.bittinge.se där även stämmoprotokollet finns. Frågor kan ställas till ordförande Inge Sahrblom, tel 072-3207616, eller till mig.

Hälsningar
Håkan Geijer
Kassör/sekreterare
tel 0709-611307Protokoll årsstämman

Örebro kommuns va-plan


 Hör av er om det är något ni vill att vi ska ta upp på den här sidan

ludde@ludde.nu / 070-6241431

   
        
       
   Bittinge vägsamfällighet